Komisia na ochranu verejného záujmu

Členovia komisie: Ing. Anton Zelenaj, PhD., Mgr. Marta Horníková, Ing. Alena Čičová