Ing. Jana Maršálková

Starostka obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Do funkcie nastúpila starostka na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 5.12.2018, opakovane bola zvolená do funkcie vo voľbách 29.10.2022.

Zástupcom starostky obce je Mgr. Alena Černíková.

Do funkcie nastúpila na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 5.12.2018, opakovane bola zvolená do funkcie vo voľbách 29.10.2022.

Zástupcom starostky obce je Mgr. Alena Černíková

Hlavný kontrolór obce je Ing. Peter Kolník