Ing. Jana Maršálková

Starostka obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Do funkcie nastúpila starostka na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 5.12.2018.

Zástupcom starostky obce je p. Stanislav Kurek.

Do funkcie nastúpila na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 5.12.2018,

 

Zástupcom starostky obce je p. Stanislav Kurek

Hlavný kontrolór obce je p. Peter Kolník