Ing. Anton Zaťko

Zodpovedný za: Myrtina ulica, Konopárenská ulica, Urbárska ulica