Matej Blaži

Zodpovedný za: Ulica Mateja Tučku, Horná ulica, Agátová ulica, Buková ulica, Dubová ulica,
Jaseňová ulica, Vŕbová ulica, Brezová ulica, Javorová ulica