Naklonená veža

Naklonená veža

Obec Ivanka pri Nitre je už niekoľko rokov označovaná ako slovenská Pisa. Toto pomenovanie získala pre vežu na Kostole svätého Martina, ktorá sa odkláňa od svojej osi.