Dostihová dráha pre chrty

Dostihová dráha pre chrty

Prvá slovenská dostihová dráha pre chrty sa nachádza práve v Ivanke pri Nitre. Tento dostihový areál je oficiálnym športoviskoom Slovenského dostihového greyhound zväzu.