Kategória: Aktuality a oznamy

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy
Článok

Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre

Názov projektu: Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre Kód výzvy na predkladanie ŽoNFP: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-10 Kód žiadosti o NFP:  NFP302020X052 Výška schváleného NFP: 899 137,35 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu: 946 460,37 EUR Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Riadiaci orgán: Ministerstvo zdravotníctva  SR Hlavným cieľom projektu: Hlavným...

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu – ZsVS
Článok

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu – ZsVS

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu Vážení zákazníci, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že  s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus. Od 1. januára 2020  bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus. V praxi to znamená, že podľa harmonogramu...

Separovaný zber
Článok

Separovaný zber

Vážení občania, v poslednom čase rastie počet nečistôt v separovaných odpadoch. Preto Vás upozorňujeme, aby ste dôsledne dodržiavali pokyny o triedení odpadu.