Štatistické zisťovanie: Výberové zisťovanie pracovných síl a Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Štatistické zisťovanie: Výberové zisťovanie pracovných síl a Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
Štatistické zisťovanie: Výberové zisťovanie pracovných síl a Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách.

Účelom zisťovania je získať informácie na hodnotenie štruktúry zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch.

Štatistický úrad SR realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu.

Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

 

Vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.
Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené,nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.