Rozhodnutie pre prevádzku Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Rozhodnutie pre prevádzku Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre
Rozhodnutie pre prevádzku Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, Nitra

zverejňuje integrované povolenie č. 72-17751/2024/Čás/371580106/Z29 pre prevádzku Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre, prevádzkovateľa eustream, a.s. Bratislava, ktoré dňa 27.5.2024 nadobudlo právoplatnosť:

Rozhodnutie Kompresorová stanica