Voľby prezidenta SR 2024 – oznámenie o utvorení okrskov, zverejnenie e-mailovej adresy o delegovaní člena okr.vol.komisie a e-mailovej adresy na vydanie hlasovacieho preukazu

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Voľby prezidenta SR 2024 – oznámenie o utvorení okrskov, zverejnenie e-mailovej adresy o delegovaní člena okr.vol.komisie a e-mailovej adresy na vydanie hlasovacieho preukazu
Voľby prezidenta SR 2024 – oznámenie o utvorení okrskov, zverejnenie e-mailovej adresy o delegovaní člena okr.vol.komisie a e-mailovej adresy na vydanie hlasovacieho preukazu

Oznámenie o utvorení volebných okrskov 

V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre konanie volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať

23. marca 2024

prípadne 06. apríla 2024

a na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

oznamujeme,

že v obci Ivanka pri Nitre boli vytvorené tri volebné okrsky nasledovne:

– Volebný okrsok č.1: Kultúrny dom – sála – vchod č.1, Novozámocká 141/326, Ivanka pri Nitre

– Volebný okrsok č.2: Kultúrny dom – sála – vchod č.2, Novozámocká 141/326, Ivanka pri Nitre 

– Volebný okrsok č.3: Kultúrny dom – sobášna miestnosť, Novozámocká 141/326, Ivanka pri Nitre

 

Ing. Jana Maršálková

starosta obce

Voľby-utvorenie volebných okrskov

 

Obec Ivanka pri Nitre v súlade s harmonogramom zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 zverejňuje:

  • e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obec@ivankaprinitre.sk

 

  • e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:  obec@ivankaprinitre.sk           (vydávanie hlasovacích preukazov od 7.2.2024)

alebo   osobne, alebo  poštou na adresu:

Obec Ivanka pri Nitre

Novozámocká 141/326

951 12 Ivanka pri Nitre 

 

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Voľby emailové adresy