Štatistické zisťovanie od októbra 2023 do konca januára 2024

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Štatistické zisťovanie od októbra 2023 do konca januára 2024
Štatistické zisťovanie od októbra 2023 do konca januára 2024

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).

Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčasťňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny,

Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej sitácii domácností v eurozóne.

Zisťovanie sa uskutoční v období od októbra 2023 do konca januára 2024.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením, ako aj pozývacím listom podpísaným výkonným riaditeľom NBS a predsedom Štatistického úradcu SR.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 037/7752263.