Rozhodnutie „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitra na roky 2024-2030“

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Rozhodnutie „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitra na roky 2024-2030“
Rozhodnutie „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitra na roky 2024-2030“

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra,

oznamuje verejnosti o Rozhodnutí zo zisťovania konania strateg. dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitra na roky 2024-2030 s výhľadom do roku 2035:

Rozhodnutie program hosp-a-social-rozvoja mesta Nitra