Záverečné stanovisko: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2023

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Záverečné stanovisko: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2023
Záverečné stanovisko: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2023

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie vypracoval záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030:

26-2-zaverecne-stanovisko

Verejnosť môže nahliadnuť do záverečného stanoviska, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.