Súťaž o najkrajšiu uličku v obci

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Súťaž o najkrajšiu uličku v obci
Súťaž o najkrajšiu uličku v obci

Súťaž o najkrajšiu ulicu obce Ivanka pri Nitre v roku 2023

  • Obec Ivanka pri Nitre, Komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže a Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia pri OZ Ivanka pri Nitre vyhlasuje súťaž o najkrajšiu ulicu obce Ivanka pri Nitre
  • Hodnotené budú všetky ulice v Ivanke pri Nitre (odmenené budú tri najkrajšie ulice v obci)
  • Cieľom súťaže je zdravo motivovať obyvateľov obce k starostlivosti nielen o vlastné záhradky a domy, ale aj o verejný priestor pred nimi
  • Ďalším cieľom je spájať občanov pri spoločných komunitných aktivitách
  • Hodnotiace kritériá súťaže sú: stav zelene pred nehnuteľnosťami, čistota pred nehnuteľnosťami, stav predzáhradok, čistota komunikácií, ďalšie skrášľujúce prvky, napr. kvetinová výzdoba
  • Súťaž bude vyhodnotená v mesiacoch jún/júl 2023 komisiou zloženou z členov komisií pri OZ
  • Víťazná ulica získa vecnú odmenu
  • Vyhlásenie víťazných ulíc bude počas obecných dní v júli 2023