Záverečné stanovisko: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Záverečné stanovisko: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja
Záverečné stanovisko: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefániková trieda 69, 949 01 Nitra doručil Záverečné stanovisko  z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ : 161-1-zaverecne_stanovisko