Návrh VZN č.1/2023 o určení názvov nových ulíc v obci

Úvod / Nezaradené / Návrh VZN č.1/2023 o určení názvov nových ulíc v obci
Návrh VZN č.1/2023 o určení názvov nových ulíc v obci

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ivanka pri Nitre č. 1/2023 o určení názvu novej ulice v obci Ivanka pri Nitre „Ulica Kračiny“: VZN 1-2023 nazvy ulic