Povinnosti chovateľa ošípaných – nákup,presun a domáca zakáľačka ošípaných

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Povinnosti chovateľa ošípaných – nákup,presun a domáca zakáľačka ošípaných
Povinnosti chovateľa ošípaných – nákup,presun a domáca zakáľačka ošípaných

Povinnosti chovateľa ošípaných – nákup, presun a domáca zakáľačka ošípaných.

Usmernenie z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitre:

Nákup a presun ošípanej:

  • možný len na registrovanú farmu – to jest existujúce č. CEHZ
  • možnosť nákupu len z registrovanej farmy – existujúce č. CEHZ
  • pri nákupe a presune sú ošípané sprevádzené Sprievodným dokladom na priemiestnenie ošípaných na chov a produkciu, ktoré prešli klinickou prehliadkou
  • ošípané musia byť umiestnené do vhodného zariadenia pre ich ďalší chov

Domáca zakáľačka:

  • chovateľ je povinný nahlásiť domácu zakáľačku najmenej 24 hodín pred zakálaním na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Nitre (č.t.: 037 6536202-3) alebo detašované pracovisko v Topoľčiankach (č.t.: 037 6301244)