Všeobecne záväzné nariadenia schválené na 30. zasadnutí OZ dňa 29.6.2022

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Všeobecne záväzné nariadenia schválené na 30. zasadnutí OZ dňa 29.6.2022