Informácie o pracovnom mieste: Asistent učiteľa v Materskej škole

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Informácie o pracovnom mieste: Asistent učiteľa v Materskej škole
Informácie o pracovnom mieste: Asistent učiteľa v Materskej škole

Informácie o pracovnom mieste: Asistent učiteľa v Materskej škole

Miesto práce: MŠ Ivanka pri Nitre

Druh pracovného pomeru: plný úväzok Rozsah úväzku: 100%

Termín nástupu: 1.9.2022

Trvanie pracovného pomeru : 1.9.2022- 31.8.2023

Plat: 738,5 €

Pracovný čas: od 7:00 do 15:00

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

Úplné stredné odborné vzdelanie  (pedagogické)

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie a prax v odbore špeciálna pedagogika výhodou

Prax: vhodné aj pre absolventa

Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Náplň (druh) práce

– podieľanie sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu MŠ,
– organizovanie činnosti dieťaťa so ŠVVP, príprava pomôcok, tvorivé aktivity a vykonávanie dozoru v súlade s pokynmi učiteľa,
– pomoc pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo sociálneho znevýhodnenia
– komunikácia a spolupráca s rodičmi, pedagogickými a odbornými zamestnancami školy,
– spolupráca s CPPPaP

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Všeobecné spôsobilosti:

 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • tvorivosť (kreativita)
 • spoľahlivosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • profesionalita a odbornosť,
 • zodpovednosť,
 • flexibilita,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka..

Znalosť práce s PC:  Office 365, pokročilý používateľ

Požadované doklady
Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,

štruktúrovaný životopis,

fotokópie dokladov o vzdelaní  (pedagogickej praxi,)

písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia

Dátum a miesto podania žiadostí:

Kandidáti na funkciu „asistent  učiteľa v materskej škole“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne OcÚ v Ivanke pri Nitre v zalepenej obálke označenej Výberové konanieasistent  učiteľa v materskej škole- Neotvárať “ najneskôr

dňa 01.08.2022 do 11.00 hod. , alebo poštou na adresu:

Adresa spoločnosti:

Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre 95112

Miesto výkonu práce : MŠ Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre 95112

Kontakt:

Kontaktná osoba: PaedDr.Martina Sýkorová
Tel.:0911941787
E-mail: ms.rohacik@gmail.com

 

Obec Ivanka pri Nitre si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.