Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2022

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2022