Návrh VZN č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu v Základnej škole Ivanka pri Nitre

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Návrh VZN č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu v Základnej škole Ivanka pri Nitre