Doručovanie výmerov za smetné, stočné a dane

Úvod / Nezaradené / Doručovanie výmerov za smetné, stočné a dane
Doručovanie výmerov za smetné, stočné a dane

Vážení občania, od 15.3.2021 začíname s doručovaním rozhodnutia o vyrubení smetného, stočného a daní.

Doručovanie bude prebiehať za dodržiavania protipandemických opatrení.

Keďže zásielka sa preberá proti podpisu, prosíme vás, aby ste sa pri jej preberaní chránili rúškom, alebo respirátorom a použili ochranné rukavice.

Skontrolujte si prosím aj funkčnosť bytových či domových zvončekov a zabezpečte si psíkov, aby neohrozovali doručovateľky.

V prípade, že nebudete pri doručovaní zastihnutí, dostanete oznam o možnosti vyzdvihnutia si tejto úradnej zásielky na obecnom úrade v určenom čase.

Doručovať sa začne od ulíc: Urbárska, Myrtina, časť Nová Ivanka, Konopárenská ulica a časť Krásne lúky. Postupne sa bude pokračovať celou obcou až po Gergeľovu ulicu…