Návrh VZN 1/2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Ivanka pri Nitre

Úvod / Nezaradené / Návrh VZN 1/2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Ivanka pri Nitre