VZN č. 5/2020 o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / VZN č. 5/2020 o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre