Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021