Darček pre seniorov

Úvod / Nezaradené / Darček pre seniorov
Darček pre seniorov

V našej obci je veľmi obľúbeným tradičné stretnutie so seniormi a jubilantmi, ktorí v danom roku slávia okrúhle jubileum.
Žiaľ, kvôli pandémii koronavírusu to v tomto roku nie je možné zrealizovať takéto milé stretnutie seniorov.
My sme ale na našich seniorov a jubilantov nezabudli a každému z nich práve v týchto dňoch doručujeme malý darček. Je Vás takmer 500, tak to zopár dní potrvá.
Dúfame, že vás to aj v tomto ťažkom období trochu poteší.

Jubilantov máme tento rok naozaj požehnane, celkovo 82, z toho:

70 rokov oslávilo 35 občanov,

75 rokov oslávilo 20 občanov,

80 rokov oslávilo 11 občanov,

85 rokov oslávilo 9 občanov,

90 rokov oslávilo 6 občanov,

95 rokov oslávil 1 občan.

Najstaršia občianka našej obce má 96 rokov.

Samozrejme všetkým jubilantom srdečne gratulujeme k ich životným jubileám a prajeme im najmä pevné zdravie, lásku, pokoj, veľa trpezlivosti pri dodržiavaní opatrení a Božie požehnanie.