Vestník vlády Slovenskej republiky

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Vestník vlády Slovenskej republiky
Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli publikované:

11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k
povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k
obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku
karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej
republiky

14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k
povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov
sociálnych služieb

15. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k
režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania 
„Spoločná zodpovednosť"
Uvedené vyhlášky nájdete na:
vestnik vlady_2020
http://www.minv.sk/?2020-2
http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_11_2020.pdf