Celoplošné testovanie 31.10. – 1.11.

Úvod / Nezaradené / Celoplošné testovanie 31.10. – 1.11.
Celoplošné testovanie 31.10. – 1.11.

Vážení občania,
pre celoplošné testovanie počas soboty a nedele sme zriadili tri odberné miesta: z toho dve sú v kultúrnom dome a jedno je v budove II. stupňa Základnej školy.

Občania môžu využiť všetky zriadené odberné miesta počas oboch dní testovania. Testovanie prebieha od 7:00 do 21:30 hod.

Odporúčame občanom našej obce, aby sa riadili nasledovným harmonogramom času testovania:
Obyvatelia ulíc: Bárdyho – Beňadikova – v čase od 7:00 – 8:00 hod.
Obyvatelia ulíc: Buková – Dubová – Javorova – Konečná – Gergeľova – v čase od 8:00 do 9:00 hod.
Obyvatelia ulíc: Ábelova – Horná – Hornocintorínska – Konopárenská – Na pílu – Na stanicu – v čase od 9:00 do 10:00 hod.
Obyvatelia ulíc: Krakovská – všetky časti a Mojmírovská – v čase od 10:00 do 12:00 hod.
Obyvatelia ulíc: Luk – Mateja Tučku – v čase od 13:00 do 14:00 hod.
Obyvatelia ulice: Myrtina – v čase od 14:00 do 15:00 hod.
Obyvatelia ulíc: Na štrkovisko – Nosákova – Orolská – Pri Parku – Pri Tehelni – v čase od 15:00 do 16:00 hod.
Obyvatelia ulíc: Južná – Západná – Východná – v čase od 16:00 do 17:00 hod.
Obyvatelia ulíc: Urbárska – Vinohradská – v čase od 17:00 – 18:00 hod.
Obyvatelia ulice: Novozámocká – celá – v čase od 18:30 do 21:00 hod.

Dodržiavaním harmonogramu prispejete k plynulému priebehu testovania.
Uvedené časy sú odporúčané, miesto testovania si môžete vybrať.
Vstup na obe odberné miesta v Kultúrnom dome je len cez hlavný vchod do KD z Novozámockej ulice.
Občania s malými deťmi budú uprednostnení, seniori nad 65 rokov, ktorí sa rozhodli, že sa dajú otestovať uprednostnení nebudú!!!