Opatrenia ÚVZ SR a Rozhodnutie RÚVZ v Nitre

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Opatrenia ÚVZ SR a Rozhodnutie RÚVZ v Nitre
Opatrenia ÚVZ SR a Rozhodnutie RÚVZ v Nitre

Opatrenie ÚVZ SR platné od 9.9.2020 a Rozhodnutie RÚVZ v Nitre, ktoré sú v platnosti od 12.9.2020.

final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09

Rozhodnutie – nariadenie opatrení – RÚVZ Nitra

Rozhodnutie je záväzné pre všetky obce a mestá okresu Nitra a je vypracované v súlade s bodom C) opatrenia  ÚVZ SR  – OLP/7092/2020 zo dňa 9.9.2020.

Link na UVZ SR : Epidemiologickú situáciu monitorujeme, dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky)

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4370:uvz-sr-epidemiologicku-situaciu-monitorujeme-dodriavajte-zasadu-ror-ruko-odstup-ruky&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153