Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2020

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2020