NARIADENIA V KRÍZOVEJ SITUÁCII

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / NARIADENIA V KRÍZOVEJ SITUÁCII
NARIADENIA V KRÍZOVEJ SITUÁCII

V zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu § 10 písm. c), e) s účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. boli prijaté tieto nariadenia týkajúce sa občanov obce.

Nariaďuje sa:

– obmedzený počet kupujúcich v obchodoch na max. počet 5 osôb,

– všetky osoby vstupujúce do predajných priestorov sú povinné mať na tvári ochranné rúško, alebo primeranú náhradu (šatka, šál a pod.),

– od 16. 3. 2020 je každý občan pohybujúci sa peši po obci povinný chrániť sa rúškom, alebo primeranou náhradou (šatka, šál a pod.),

– obecné zariadenia: Obecný úrad, Zberný dvor, športový areál, detské ihriská sú od 16. 3. 2020 až do odvolania zatvorené.

V prípade naliehavej potreby kontaktujte obecný úrad telefonicky na telefónnych číslach: 0910 301 067 – starostka obce, 0903 406 835 a 0903 406 834, prípadne mailom: obec@ivankaprinitre.sk, alebo poštou.

Upozornenie: zostať doma s deťmi v súvislosti s opatreniami proti koronavírusu znamená, že dozeráte na deti, nechodíte na  výlety, hromadné prechádzky, detské ihriská,  von na ulice a nenavštevujete sa navzájom! Nezabúdajte, že nie ste na dovolenke, ale ste doma s deťmi z dôvodu ochrany zdravia vašej rodiny! V prípade zistenia porušenia týchto opatrení, kontaktujte prosím políciu. Nepodceňujte prosím vážnosť situácie!

Všetci občania s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Ivanka pri Nitre, ktorí sa vrátia z dlhodobého pobytu v zahraničí sú povinní hlásiť svoj príchod na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre tel. č. 0948 495 915. Zároveň sú povinní dodržiavať 14-dňovú karanténu. Dodržiavanie povinnej karantény sa vzťahuje aj na osoby žijúci s nimi v jednej domácnosti.

Za nedodržanie je sankcia 1.659,-€. Občania, ktorí majú vedomosť o osobách, ktoré sa vrátili zo zahraničia a nedodržiavajú karanténu, aby túto skutočnosť bezodkladne nahlásili na číslo 158. Pomôžu tak sebe, rodinám a ostatným spoluobčanom.

Vážení občania, nakoľko je nedostatok ochranných rúšok, prosíme všetkých šikovných občanov,  aby svojpomocne vyrobili ochranné rúška a ponúkli ich aj svojim známym, kamarátom a susedom. Pomôžete tým sebe aj všetkým občanom.

Tieto opatrenia považujeme za mimoriadne dôležité, aby sme v čo najväčšej miere predchádzali výskytu Koronavírusu.