OZNÁMENIE KU KORONAVÍRUSU

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / OZNÁMENIE KU KORONAVÍRUSU
OZNÁMENIE KU KORONAVÍRUSU

Vážení spoluobčania!

Obec Ivanka pri Nitre, zastúpená starostkou obce Ing. Janou Maršálkovou na základe mimoriadnych a všeobecne platných opatrení Vlády SR s platnosťou od 10.03.2020 a po zasadnutí Ústredného krízového štábu SR dňa 12.03.2020 na dobu do 31.03.2020:

  • uzatvára priestory kultúrneho domu, školský areál a školskú telocvičňu, športový areál, obecný park a detské ihriská. Žiadame rodičov, dohliadnite na svoje deti, aby sa nezdržiavali v obecnom parku, na detských ihriskách a cintorínoch, počas doby kedy sú zatvorené školy a školské zariadenia (nechoďte s deťmi na výlety, spoločné prechádzky, detské ihriská, do detských centier, nákupných centier a nenavštevujte sa navzájom)! Nezabúdajte, že nie ste na dovolenke, ale ste doma s deťmi z dôvodu ochrany zdravia vašej rodiny! Nepodceňujte prosím vážnosť situácie!
  • ruší všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia organizované obcou. A zároveň vyzýva všetky organizácie, združenia, fyzické osoby, podnikateľov pôsobiacich v obci, aby dodržali zákaz organizácie a usporadúvania hromadných podujatí v súlade s rozhodnutím RUVZ až do odvolania.
  • odporúča všetkým právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce, aby dostatočnými preventívnymi opareniami predchádzali možnému šíreniu vírusu (zvýšená hygiena priestorov, ochranné rúška, rukavice…)
  • od 13.03.2020 do 27.03.2020 je prerušené vyučovanie v Základnej škole aj v Materskej škole v Ivanke pri Nitre.
  • od 10.03.2020 do 23.03.2020 (s možnosťou predĺženia) sú zrušené všetky sväté omše v kostoloch v našej obci.
  • od 13.03.2020 do 31.03.2020 je Obecný úrad v Ivanke pri Nitre pre verejnosť ZATVORENÝ.

V prípade naliehavej potreby kontaktujte obecný úrad telefonicky v čase od 8:30 do 14:00
na telefónnych číslach: 0910 301 067 – starostka obce, 0903 406 835 a 0903 406 834, prípadne mailom: obec@ivankaprinitre.sk, alebo poštou. Môžete využiť aj schránku pri dverách obecného úradu.

Tieto opatrenia považujeme za dôležité, aby sme v čo najväčšej miere predchádzali výskytu Koronavírusu.

Upozornenie!!! Ak ste prišli zo zahraničia, dodržujte povinnú 14-dňovú karanténu (vy aj vaši spolubývajúci)! Za nedodržanie je sankcia 1.659,-€. Občania, ktorí majú vedomosť o osobách, ktoré sa vrátili zo zahraničia a nedodržiavajú karanténu, aby túto skutočnosť bezodkladne nahlásili na číslo 158, prípadne na obecný úrad. Pomôžu tak sebe, rodinám a ostatným spoluobčanom.

 

V Ivanke pri Nitre, 12.03.2020                                                          Ing. Jana Maršálková – starostka obce

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020