Mimoriadne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Mimoriadne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu
Mimoriadne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu

Mimoriadne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu

Vzhľadom na rozšírenie koronavírusu v našej krajine prijíma obec Ivanka pri Nitre viaceré opatrenia. V platností sú od 10.3.2020

Starostka obce Ivanka pri Nitre s okamžitou platnosťou až do odvolania nariaďuje:

 • zrušiť všetky podujatia, ktoré organizuje obec Ivanka pri Nitre, alebo organizuje inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Nitre (ZŠ, MŠ)
 • zrušiť verejné prerokovanie Územného plánu obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky 3
 • zrušiť stretnutia seniorov v priestoroch, ktoré sú v majetku obce Ivanke pri Nitre
 • pozastaviť vydávanie povolení na verejné zhromaždenia
 • uzatvoriť kultúrny dom a obecný park pre verejné podujatia a predajné akcie v KD
 • plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre 25.3.2020 presunúť na iný termín, ktorý bude vopred oznámený

Starostka obce Ivanka pri Nitre ďalej odporúča:

 • na zabránenie šírenia koronavírusu Obecný úrad obmedzuje kontakt s verejnosťou na nevyhnutnú mieru. Všetka agenda úradu bude od 11. 3. 2020  riešená
  s verejnosťou predovšetkým telefonickým, e-mailovým kontaktom a poštou. Prípadnú individuálnu návštevu obecného úradu si prosím dohodnite vopred telefonicky
 • zakázať návštevy v Zariadení pre seniorov – Domov sv. Jozefa v Ivanke pri Nitre
 • zrušiť organizovanie športových a kultúrnych podujatí, prípadne účasť divákov
  na týchto podujatiach, obzvlášť so zahraničnou účasťou
 • zrušiť všetky plánované hromadné akcie materskej a základnej školy
 • neodporúča organizovanie akýchkoľvek výletov či exkurzií v oblastiach
  s potvrdeným výskytom nového koronavírusu Covid-19
 • ak sa dieťa alebo jeho rodinný príslušník vráti z infikovanej oblasti, riadiť
  sa usmernením RÚVZ Nitra a zvážiť 14-dňovú izoláciu
 • zaradiť do školského vyučovania opätovné vzdelávanie k hygiene a spôsobov šírenia vírusu a informovať aj rodičov
 • riaditeľkám školských zariadení apelovať na zodpovednosť rodičov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a detí
 • riaditeľkám školských zariadení sledovať zdravotný stav detí
  a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov
  a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov
  a ich efektívne používanie
 • verejnosti obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí (obchody, kostoly, ako aj nákupné centrá, kiná, divadlá, športové haly mimo územia obce atď.)
 • verejnosti sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä RÚVZ
  so sídlom v Nitre, ÚVZ SR
 • častejšie dezinfikovanie spoločných priestorov a sociálnych zariadení na obecnom úrade
 • občanom odporúčame zváženie návštevy lekární, zdravotného strediska, reštaurácií, pošty a obchodov len v nevyhnutných prípadoch, aby sa predišlo šíreniu nákazy.

Žiadame všetkých občanov o porozumenie.

Uvedené opatrenia môžu dočasne spôsobiť obmedzenia, ktoré nemusia byť príjemné,
no vzhľadom na závažnosť situácie ich považujeme za dôležité.

O zmene situácie, budeme verejnosť informovať.