Územný plán obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky 3

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Územný plán obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky 3
Územný plán obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky 3

VEREJNÉ PREROKOVANIE NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE IVANKA PRI NITRE – ZMENY A DOPLNKY 3 JE ZRUŠENÉ z dôvodu zákazu verejných stretnutí.

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky 3

na ktorom mal byť Územný plán odprezentovaný  zhotoviteľom ÚP sa uskutoční v náhradnom termíne.

Uvedené dokumenty zverejňujeme od 02.03.2020 na webovom sídle: www.ivankaprinitre.sk a sú k dispozícii aj v tlačenej podobe na obecnom úrade v Ivanke pri Nitre počas úradných hodín.

IVN UX K1 txt

IVN UX K1_01 ŠV C

IVN UX K1_02 ST C1

IVN UX K1_03A GLRLPD C1

IVN UX K1_03B VD-KV C1

IVN UX K1_03D VDV C1

IVN UX K1_03E VTV C1

IVN UX K1_04A KN C1