Zber VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Zber VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Zber VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Oznamujeme občanom,

že v dňoch od 15. až do 17.11.2019 bude prebiehať v našej obci zber veľkoobjemového odpadu.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené len na zberovom dvore v Ivanke pri Nitre a nie na jednotlivých stanovištiach v obci, tak ako to bývalo doposiaľ !!!

Veľkoobjemový odpad môžete priniesť počas víkendu na zberový dvor v určenom čase nasledovne:

  • v piatok 15.11.2019 od 14,00 do 18,00 hod.
  • v sobotu 16.11.2019 od 08,00 do 18,00 hod.
  • v nedeľu 17.11.2019 od 08,00 do 14,00 hod.

Kontajnery budú umiestnené len na zberovom dvore z dôvodu, že občania sa dlhé roky správali nezodpovedne a odpad bol vyhodený aj mimo kontajnerov, čo obec stálo nemalé úsilie a ďalšie finančné prostriedky, ktoré mohli byť investované do rozvoja obce.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

 

Veľkoobjemový odpad

PATRÍ SEM: starý nábytok, umývadlá, radiátory, kuchynské linky, koberce, atď.

NEPATRÍ SEM: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, stavebný odpad, papier, sklo, elektroodpad atď.