Zberný dvor

Zberný dvor

Zberný dvor

je z technických príčin

v sobotu 12.10.2019

z a t v o r e n ý.

Kontaktné číslo na pracovníka zberného dvora: 0910461298