Mhd

Úradná tabuľa

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce bol schválený OZ 22.6.2016 uznesením č. 37/2016-OZ

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený dňa 14.12.2016 uznesením č. 119/2016-OZ

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet obce Ivanka pri Nitre a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 bol schválený dňa 18.6.2015 uznesením č. 64/2015-OZ

Rozpočet obce na roky 2013, 2014, 2015

Rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na roky 2013, 2014, 2015 zverejnený na úradnej tabuli

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018

2018-05-21 13:09:46

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 21.05.2018

Čítajte viac

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012

2018-05-17 07:53:24

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012 bol dňa 7.5.2018 zverejnený na úradnej tabuli obce. Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.05.2018 uznesením č. 58/2018-OZ.

Čítajte viac

Zámer predaja obecného majetku

2018-04-25 11:53:26

Zámer predaja obecného majetku bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 26.03.2018

Čítajte viac

Separovaný zber

2018-03-02 13:44:25

Vážení občania, v poslednom čase rastie počet nečistôt v separovaných odpadoch. Preto Vás upozorňujeme, aby ste dôsledne dodržiavali pokyny o triedení odpadu.

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019