Mhd

Úradná tabuľa

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2019

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2019 je zverejnený na úradnej tabuli

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1.polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1. polrok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 28.11.2018

Oznam o zámere obce

Obec Ivanka pri Nitre má zámer na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry v obci

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na rok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce

VÝSLEDKY VOLIEB DO SAMOSPRÁVY

Starostkou obce Ivanka pri Nitre sa vo voľbách do samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018 stala Ing.JANA MARŠÁLKOVÁ s počtom hlasov 652.

Orezávanie konárov pri elektrických vedeniach

Oznam pre majiteľov stromov v blízkosti elektrického vedenia je zverejnený na úradnej tabuli obce - viď príloha.

Schválené VZN č. 1/2018 a 2/2018 sú zverejnené na úradenej tabuli obce

Schválené VZN č. 1/2018 a 2/2018 sú zverejnené na úradnej tabuli obce

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 - zoznam zaregistrovaných kandidátov

Vážení občania, informácie a dokumenty k Voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018 nájdete tu. Voľby budú prebiehať len v kultúrnom dome! - všetky 3 okrsky

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 21.05.2018

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre

2019-03-06 15:36:46

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 6.3.2019

Čítajte viac

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018

2019-03-06 09:18:37

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok .

Čítajte viac

Zubná ambulancia - dovolenka

2019-03-05 08:45:28

Oznamujeme občanom, že zubná ambulancia MUDr.Mendelovej je z dôvodu čerpania riadnej dovolenky od 4.3.2019 do 8.3.2019 zatvorená.

Čítajte viac

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

2019-02-21 09:38:56

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY boli zverejnení na úradnej tabuli obce

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019