Mhd

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a

starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa: 27.03.2019 (streda) o 17:00  hod.

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

s nasledovným programom:

 

1)         Otvorenie a schválenie programu rokovania

2)         Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice
           a určenie zapisovateľa)

3)         Informácie starostky obce

4)         Pridelenie nájomných bytov v bytových domoch v Ivanke pri Nitre

5)         Rozpočtové opatrenia

6)         Správa z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce

7)         Rôzne

8)         Diskusia

9)         Záver

                                                                                

                                                                          Ing. Jana Maršálková

                                                                                starostka obce                 

 

                                                                

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

2019-03-14 16:11:09

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 27.03.2019 (streda) o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

Zápis do prvého ročníka ZŠ

2019-03-14 15:50:46

Zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční v dňoch 8.- 9. apríla 2019 od 14,00 hod. do 17,00 hod. v budove ZŠ 1.stupňa.

Čítajte viac

Odvoz záhradného odpadu

2019-03-14 15:48:10

Oznamujeme občanom, že v dňoch 25. a 26. marca 2019 sa uskutoční odvoz záhradného odpadu spred brán Vašich rodinných domov. Žiadame preto občanov aby konáre boli riadne uložené, zviazané a pripravené na odvoz už ráno 25.marca. Nadrozmerné haluze/konáre nebudú odvezené, všetko musí byť popílené/postrihané na malé časti, aby s tým pracovníci vedeli manipulovať.

Čítajte viac

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

2019-03-06 15:57:24

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019