Mhd

Oznam o zámere obce

Obec Ivanka pri Nitre má zámer na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry v obci, s názvom projektu:

„Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre“, s kódom výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-10.

         Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality a efektivity zdravotných a sociálnych služieb, poskytovaných na regionálnej úrovni prostredníctvom modernizácie zdravotníckej infraštruktúry a integrácie primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste. Pri realizácii projektu vznikne priestor (personálne a materiálne vybavený), ktorý bude slúžiť na poskytovanie integrovanej primárnej zdravotnej starostlivosti a ďalších fakultatívnych služieb.

V rámci toho bude v obci pôsobiť všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, gynekológ, stomatológ a špecialisti – fyzioterapeut/psychológ.

V Ivanke pri Nitre, 26.11.2018                                                                             

                                                                                             

                                                                                                               Kurek Stanislav

                                                                                                              zástupca starostu

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Hlásenie obecného rozhlasu

2019-02-15 10:48:01

Oznamujeme občanom, že od 14.2.2019 je opäť sprevádzkovaný obecný rozhlas, takže vás budeme informovať o dianí v obci aj touto tradičnou formou.

Čítajte viac

Pozvánka na 4. zasadnutie OZ 20.2.2019

2019-02-14 15:04:02

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční ako mimoriadne zasadnutie dňa: 20.02.2019 (streda) o 17:30 hod. v kancelárii starostky obce na obecnom úrade v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

Detský fašiangový karneval

2019-02-14 14:06:42

Milé deti, pozývame Vás na detský fašiangový karneval do kultúrneho domu, ktorý bude v sobotu 2.marca 2019 o 17:00 hod.

Čítajte viac

Obecná fašiangová zabíjačka

2019-02-14 14:01:54

Obec Ivanka pri Nitre a Komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže Vás srdečne pozýva na Obecnú fašiangovú zabíjačku, ktorá bude v sobotu 2. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019