Mhd

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a 3 okrskových volebných komisií môžete doručiť na adresu: obec@ivankaprinitre.sk , alebo poštou na adresu: Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre.

v Ivanke pri Nitre, dňa 27.08.2018

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

pre Obec Ivanka pri Nitre

 

            Podľa § 169 ods. 6 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Ivanka pri Nitre

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018 :

Ing. Máriu K O T E K O V Ú ,

Obecný úrad, Novozámocká 141/326, Ivanka pri Nitre

tel.č.: 0903 531 593

kotekova@ivankaprinitre.sk

 

Mgr. Ľuboš G Á L

starosta obce

 

Vážení občania,
informácie a dokumenty k Voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018 nájdete na priloženom linku:
https://www.minv.sk/?volby-oso2018
a v prílohe

Dokumenty na stiahnutie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Karate a skupinové cvičenie Military

2018-09-19 12:51:54

telocvičňa ZŠ Ivanka pri Nitre

Čítajte viac

Jesenný zber starého papiera

2018-09-12 15:34:22

od 17.09.2018 do 21.09.2018

Čítajte viac

Európsky týždeň mobility 2018

2018-09-12 08:37:38

od 16.9.2018 do 22.9.2018

Čítajte viac

Schválené VZN č. 1/2018 a 2/2018 sú zverejnené na úradenej tabuli obce

2018-08-17 09:43:04

Schválené VZN č. 1/2018 a 2/2018 sú zverejnené na úradnej tabuli obce

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018