Mhd

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 - zoznam zaregistrovaných kandidátov

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a 3 okrskových volebných komisií môžete doručiť na adresu: obec@ivankaprinitre.sk , alebo poštou na adresu: Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre.

v Ivanke pri Nitre, dňa 27.08.2018

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

pre Obec Ivanka pri Nitre

 

            Podľa § 169 ods. 6 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Ivanka pri Nitre

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018 :

Ing. Máriu K O T E K O V Ú ,

Obecný úrad, Novozámocká 141/326, Ivanka pri Nitre

tel.č.: 0903 531 593

kotekova@ivankaprinitre.sk

 

Mgr. Ľuboš G Á L

starosta obce

 

Vážení občania,
informácie a dokumenty k Voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018 nájdete na priloženom linku:
https://www.minv.sk/?volby-oso2018
a v prílohe

Dokumenty na stiahnutie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Oznam - webová stránka obce

2019-01-11 12:34:08

Oznamujeme občanom, že práve prebieha výber dodávateľa novej webovej stránky obce. Z uvedených dôvodov sa budú všetky zákonom stanovené a povinne zverejňované informácie umiestňovať až po spustení novej webovej stránky obce.

Čítajte viac

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2019

2018-12-21 12:19:00

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2019 je zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1.polrok 2019

2018-11-28 17:08:36

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1. polrok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 28.11.2018

Čítajte viac

Oznam pre majiteľov psov

2018-11-26 13:26:02

Oznam pre vlastníkov psov o zabezpečení trvalého označenia psov čipom bol zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019