Mhd

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 - zoznam zaregistrovaných kandidátov

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a 3 okrskových volebných komisií môžete doručiť na adresu: obec@ivankaprinitre.sk , alebo poštou na adresu: Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre.

v Ivanke pri Nitre, dňa 27.08.2018

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

pre Obec Ivanka pri Nitre

 

            Podľa § 169 ods. 6 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Ivanka pri Nitre

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018 :

Ing. Máriu K O T E K O V Ú ,

Obecný úrad, Novozámocká 141/326, Ivanka pri Nitre

tel.č.: 0903 531 593

kotekova@ivankaprinitre.sk

 

Mgr. Ľuboš G Á L

starosta obce

 

Vážení občania,
informácie a dokumenty k Voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018 nájdete na priloženom linku:
https://www.minv.sk/?volby-oso2018
a v prílohe

Dokumenty na stiahnutie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

8. Zasadnutie OZ 19.6.2019

2019-06-18 10:15:48

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční ako mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa: 19.06.2019 (streda) o 17:00 hod.

Čítajte viac

Plánovaná odstávka el.energie

2019-06-18 10:05:12

Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Nitra oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 25.06. (utorok) v čase od 6,30 hod. do 17.00 hod bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Novozámocká ulica – nepárne čísla od čísla 227 – po číslo 233 Párne čísla od čísla 290 – po číslo 306 Krakovská ulica – párne čísla od čísla 2 po číslo 102, nepárne čísla od čísla 3 – po číslo 57 a č.101 Mojmírovská ulica č.13, Ulica na pílu č.3 a 4 Ďalej to budú celé ulice: Hornocintorínska ulica, Mateja Tučku, Na Stanicu, Orolská ulica, ulica Pri Tehelni a Ábelova ulica. Taktiež dňa 25.06 ale v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Novozámocká ulica – nepárne čísla od čísla 309 – 365, párne čísla od čísla 398 po číslo 414. Ďalej to budú ulice: Gergelova ulica č.2 a 4, Konečná ulica č.1 a 3, Ulica Na štrkovisko č.1 a 17, Orolská ulica č.41 a celá ulica Luk. Dňa 26.06.(streda) v čase od 06,30 hod. až do 17.00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Novozámocká ulica č.359 Gergelova ulica od č.1 – po číslo 62 a ulica Na Štrkovisko od č.1 po číslo 21 Za pochopenie ďakuje západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Nitra.

Čítajte viac

Očkovanie a čipovanie psov a mačiek

2019-06-18 09:54:54

Oznamujeme všetkým chovateľom psov a mačiek starších ako 3 mesiace, že dňa 22.6.2019 /sobota/ sa v Ivanke pri Nitre uskutoční povinné očkovanie proti besnote. Očkovanie bude prebiehať od 8,00 - 10,30 hod. pred kultúrnym domom a od 11,00 do 12,30 hod. v Gergelovej. Poplatok za očkovanie proti besnote je 5 €. Zároveň bude možné zaočkovať psov aj proti psinke a parvoviróze za poplatok 5 €. Súčasne je možné si splniť zákonnú povinnosť a dať začipovať psa vrátane registrácie za poplatok 15€ (je nutné doniesť občiansky preukaz majiteľa). Zároveň je potrebné vykonať aj preregistráciu už začipovaných psov, k čomu je potrebné predložiť občiansky preukaz majiteľa psa.

Čítajte viac

Stavebný úrad dovolenka

2019-06-13 13:49:18

Oznamujeme občanom, že stavebný úrad obce Ivanka pri Nitre bude čerpať dovolenku od 17.6.2019 do 26.6.2019

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019