Mhd

Matričný úrad a Evidencia obyvateľov zatvorené

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 21. do 23. mája 2018 (pondelok - streda) bude Matričný úrad a Evidencia obyvateľov (aj overovanie podpisov a listín) z dôvodu celoslovenského školenia matrikárok ZATVORENÝ.

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

3.mimoriadne zasadnutie OZ v roku 2018

2018-05-21 14:30:06

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a starosta obce 3. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční dňa: 23.05.2018, (streda) o 16,00 hod.

Čítajte viac

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017

2018-05-21 14:19:29

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018

2018-05-21 14:09:46

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 21.05.2018

Čítajte viac

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012

2018-05-17 08:53:24

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 4/2012 bol dňa 7.5.2018 zverejnený na úradnej tabuli obce

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018