Mhd

Separovaný zber

Oznamujeme občanom, ktorí stále nemajú pri svojom rodinnom dome nádoby na separovaný odpad (papier, plasty, bioodpad), prípadne komunálny odpad, aby sa prišli na obecný úrad (do pokladne) zaevidovať do zoznamu žiadateľov o nádoby na separovaný odpad.

Po zaevidovaní vašej požiadavky budú nádoby objednané u Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, kde nádoby aj označia čipom.


Smetné nádoby si následne zakúpite v pokladni obecného úradu za ich nadobúdaciu cenu.

Objednať si ich môžete aj telefonicky na čísle telefónu: 037/6564 582 klapka 12.

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

2.Mimoriadne zasadnutie OZ v roku 2018

2018-03-16 14:42:02

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení zvoláva starosta obce 2.mimoriadne zasadnutie OZ v roku 2018, ktoré sa uskutoční v utorok 20.3.2018 o 16:30 hod. v kancelárii starostu obce

Čítajte viac

Separovaný zber

2018-03-02 13:44:25

Oznam pre občanov, ktorí nemajú nádoby na separovaný odpad (papier, plasty, bioodpad)

Čítajte viac

Kanalizácia v Ivanke pri Nitre

2018-03-02 13:40:13

OBEC IVANKA PRI NITRE a PRIPOJENIE OBČANOV NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU. Najčastejšie otázky a odpovede

Čítajte viac

Zápis detí do MŠ v Ivanke pri Nitre

2018-03-01 13:10:01

Zápis detí do Materskej školy - Roháčik v Ivanke pri Nitre, Novozámocká ul., č. 300 sa bude konať od 02.05.2018 - do 04.05.2018 v čase od 10.30 hod.do 11.30 hod.v budove materskej školy

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018