Mhd

Významné osobnosti obce Ivanka pri Nitre

 

K takýmto významným osobnostiam patrí aj Viliam Tóth, ktorý v rokoch 1871 – 1873 zastával úrad ministra vnútra Uhorska. Narodil sa síce 28. Mája 1832 v meste Seceani v Rumunsku, ale jeho otec Karol Tóth aj jeho predkovia pochádzali z Ivanky. Pochádzali z drobného zemianskeho rodu, ktorý bol povýšený do šľachtického stavu 30. decembra 1634 Ferdinandom II. A ktorý si písal prídomok Székeli od obce Sáros-Szék vo Vašskej stolici. V Ivanke sa rod usadil začiatkom 18. storočia, kedy sa jeden z ich predkov priženil k Vitézovcom.

 
Otcom Viliama bol vážený ivanský statkár Karol Tóth (nar. 1793), ktorý napríklad v roku 1828 venoval dokonca pozemok na stavbu novej ivanskej školy, keďže stará sa vraj zmenila na ruinu. Matkou mu bola Anna Kossovičová (nar. 1807). Mal viacero súrodencov, ktorí však zomreli v detskom veku, okrem brata Alojza (1826 – 1899).
Viliam študoval na stredných školách v Arade, Temešvári, Baia-Mare v Rumunsku a do roku 1858 právo v Bratislave. O dva roky neskôr sa stal hlavným notárom Nitrianskej župy a od roku 1863 začal vykonávať súkromnú advokátsku prax . Medzi rokmi 1867-69 pôsobil ako ministerský radca, v rokoch 1869-71 už ako štátny tajomník ministra vnútra. Vo februári 1871 bol vymenovaný za ministra vnútra v Budapešti, kde zotrval do marca 1873.
 
Počas pôsobenia v tejto vysokej štátnej funkcii zaviedol niektoré zmeny v správe žúp a obcí. Bol spolutvorcom zákona o zlúčení Pešti a Budína. Obhajoval však politiku triednych a nacionálnych záujmov maďarskej šľachty. Bol spoluautorom niektorých opatrení namierených proti slovenskému národnému hnutiu. Napríklad v roku 1873 podporil založenie časopisu Svornos» v Banskej Bystrici Bélom Grunwaldom . V tomto časopise jej hlavný ideológ. B.Grunwald rozvinul priam kampaň proti slovenskému národnému hnutiu. Viliam Tóth bol členom Liberálnej (protislovenskej) strany, predtým však od roku 1864 ako poslanec za Nitriansku župu obhajoval záujmy Deákovej strany. Aj v nasledujúcom období pôsobil vo vysokých štátnych funkciách. 
 
V rokoch 1879-95 pôsobil ako predseda najvyššieho finančného dvora vo Viedni a od roku 1896 až do svojej smrti bol predsedom hornej snemovne uhorského parlamentu. V roku 1873 ho vymenovali za skutočného vnútorného tajného radcu. Bol vyznamenaný veľkokrížom Leopoldovho radu a nemeckým Radom červeného orla 1. triedy. Tlačou vydal niekoľko parlamentných prejavov.
 
Po skončení úradovania na poste ministra vnútra Uhorska sa usadil v Ivanke. Jeho sídlom sa stala kúria (terajší sklad nákupu), ktorú v roku 1873 prestaval podľa svojho vkusu. Pred kúriou sa nachádzala aj menšia kvetinová záhrada. V roku 1897 pomenovali podľa neho hlavnú nitriansku ulicu (Tóth Vilmos utca).
 
Viliam Tóth zomrel v roku 1898 v Ivanke. Je pochovaný v hrobke na ivanskom cintoríne. Zanechal po sebe syna Viliama Alexandra (1851-1891), ktorý bol vyslancom u srbského kráľa a komorníkom. Ten zomrel pravdepodobne bezdetný a tak rod v mužskej línii v Ivanke vymrel. Viliamova dcéra Zuzana sa vydala za nitrianskeho župana Viliama Turócyho a jej sestra Alžbeta za hlavného župného lekára Karola Turócyho.
Poslední potomkovia rodu pravdepodobne z Alojzovej vetvy žijú v Maďarsku a Brazílii. Dcéra Ľudovíta Tótha a Kataríny Dipponovej - Katarína sa v roku 1964 vydala v Rio de Janeiro za grófa Jozefa Kegleviča.
 
Aj keď Viliam Tóth ako predstaviteľ šľachty nebol priaznivo naklonený slovenskému národnému hnutiu, predsa len patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti obce.
 
Ďalší významní rodáci, osobnosti pôsobiace v obci:
Karol Kossovich - právnik a historik,
Matej Tučko - národovec.

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

2019-03-14 16:11:09

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 27.03.2019 (streda) o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

Zápis do prvého ročníka ZŠ

2019-03-14 15:50:46

Zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční v dňoch 8.- 9. apríla 2019 od 14,00 hod. do 17,00 hod. v budove ZŠ 1.stupňa.

Čítajte viac

Odvoz záhradného odpadu

2019-03-14 15:48:10

Oznamujeme občanom, že v dňoch 25. a 26. marca 2019 sa uskutoční odvoz záhradného odpadu spred brán Vašich rodinných domov. Žiadame preto občanov aby konáre boli riadne uložené, zviazané a pripravené na odvoz už ráno 25.marca. Nadrozmerné haluze/konáre nebudú odvezené, všetko musí byť popílené/postrihané na malé časti, aby s tým pracovníci vedeli manipulovať.

Čítajte viac

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

2019-03-06 15:57:24

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019