Mhd

Starostka obce Ivanka pri Nitre

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. 

 

Starostkou obce Ivanka pri Nitre sa vo voľbách do samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018 stala
 
Ing.Jana Maršálková
 
Do funkcie nastúpila na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 5.12.2018,
 
Zástupcom starostky obce je p. Stanislav KUREK
 
 
 
Kontaktné informácie: 
 
tel.: 037/ 6564 582 klapka 16

e-mail: obec@ivankaprinitre.sk

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Verejná dražba - oznámenie

2018-12-11 13:26:43

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe rodinného domu, ul. Mateja Tučku, súp.č. 318, LV č.88. bolo zverejnené na úradnej tabuli obce

Čítajte viac

2.zasadnutie OZ 12.12.2018 o 17:00

2018-12-07 13:18:22

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Ing.Jana Maršálková 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 12.12.2018 (streda) o 17:00 hod. v KD

Čítajte viac

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1.polrok 2019

2018-11-28 17:08:36

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1. polrok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 28.11.2018

Čítajte viac

Oznam pre majiteľov psov

2018-11-26 13:26:02

Oznam pre vlastníkov psov o zabezpečení trvalého označenia psov čipom bol zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018