Mhd

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

V obci Ivanka pri Nitre sa nachádzajú dva cintoríny:

Cintorín Ivanka je umiestnený pri farskom kostole sv. Martina, jeho rozloha je 18 155 m2. Počet hrobových miest 845.
Cintorín Gergeľová je umiestnený pri farskom kostole sv. Benedikta, jeho rozloha je 7 790 m2. Počet hrobových miest je 406.
Prenajímateľom hrobového miesta na oboch cintorínoch je obec Ivanka pri Nitre. Nájomcom hrobového miesta je príbuzní zomrelého, alebo dedič zomrelého.

Obec oznamuje nájomcom hrobového miesta, že v zmysle zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. sú nájomci povinní uzatvoriť nájomné zmluvy na hrobové miesta s prenajímateľom.


V súčasnosti sa vytvára nová elektronická evidencia hrobových miest na základe ktorej sa na obecnom úrade uzatvárajú zmluvy na nájom hrobového miesta, kontroluje sa výber poplatkov za nájom hrobových miest. 
Postupne budú na cintorínoch označené poradovým číslom všetky hrobové miesta, s upozornením budú vyznačené hrobové miesta za ktoré nie je doposiaľ nájom zaplatený, alebo tie, na ktoré doposiaľ nie je uzatvorená nájomná zmluva. 
 

Mgr.Martina PŇAČEKOVÁ

evidencia zmlúv na hrobové miesta, povolenie vstupu na cintorín, povolenie na pochovanie

Kontakt:

tel.: 037/ 6564 582 klapka 13

e-mail: pnacekova@ivankaprinitre.sk

úradné hodiny: 
Pondelok       8:00 - 11:30, 12.30 - 14:30
Utorok           8:00 - 11:30
Streda           8:00 - 11:30, 12.30 - 16:30
Štvrtok          nestránkový deň
Piatok            8:00 - 11:30
 
 

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Návrh rozpočtu na rok 2019

2018-11-13 14:39:38

Návrh rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na rok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce

Čítajte viac

VÝSLEDKY VOLIEB DO SAMOSPRÁVY

2018-11-11 03:07:28

Starostkou obce Ivanka pri Nitre sa vo voľbách do samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018 stala Ing.JANA MARŠÁLKOVÁ s počtom hlasov 652.

Čítajte viac

Orezávanie konárov pri elektrických vedeniach

2018-11-05 13:08:00

Oznam pre majiteľov stromov v blízkosti elektrického vedenia je zverejnený na úradnej tabuli obce - viď príloha.

Čítajte viac

Prerušenie distribúcie elektriny 15.11.2018

2018-11-05 12:52:30

Oznamujeme občanom, že dňa 15.11.2018 v čase od 7:30 do 15:00 hod.bude prerušená distribúcia elektriny na Novozámockej ulici, Konopárenskej, Myrtinej, Na Stanicu, Urbárskej. Konkrétne čísla domov sú v prílohe.

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018