Mhd

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre

Za poslancov obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre boli vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 15.novembra 2014 zvolení:

 

          Ing. Anton Zelenaj, PhD 

          p. Stanislav Kurek 

          Mgr. Alena Černíková 

          Mgr. Marta Horníková

          Ing. Alena Čičová 

          Ing. Roman Obložinský 

          JUDr. Eva Belanová 

          Ing.Jana Maršálková 

          Mgr.Dagmar Szabóová 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre č. 59/2015-OZ z 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09.04.2015 o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre bolo schválené rozdelenie poslancov obecného zastupiteľstva do obvodov v obci Ivanka pri Nitre podľa predchádzajúceho volebného obdobia nasledovne:

Rozdelenie poslancov Obecného zastupiteľstva do obvodov v Ivanke pri Nitre

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ulice                                                                                                Zodpovedný poslanec

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Myrtina 

Urbárska ulica                                                                                  Mgr. Marta Horníková

Konopárenská ulica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hornocintorínska ulica

Ábelová ulica                                                                                    Ing. Anton Zelenaj, PhD.

Novozámocká ulica (začiatok od Nitry po cintorín Ivanka pri Nitre)   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Novozámocká ulica (od cintorína Ivanka pri Nitre po Mojmírovskú ulicu)

Mateja Tučku                                                                                    Ing. Jana Maršálková

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Horná ulica                                                                                        p. Stanislav Kurek

Novozámocká ulica (od Mojmírovskej ulice po Beňadikovu ulicu)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Novozámocká ulica (od Beňadikovej ulice po koniec obce Ivanky pri Nitre)

Na stanicu

Na pílu                                                                                                Ing. Roman Obložinský

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Krakovská ulica

Mojmírovská ulica                                                                            Ing. Alena Čičová

Pri parku

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Orolská ulica

Nosáková ulica                                                                                 JUDr. Eva Belanová

Pri tehelni

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Beňadikova ulica

Bárdyho ulica                                                                                    Mgr. Alena Černíková

Vinohradnícka ulica                       

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Na štrkovisko

Gergelova ulica                                                                                Mgr. Dagmar Szabóová

Luk 

Konečná

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Hlásenie obecného rozhlasu

2019-02-15 10:48:01

Oznamujeme občanom, že od 14.2.2019 je opäť sprevádzkovaný obecný rozhlas, takže vás budeme informovať o dianí v obci aj touto tradičnou formou.

Čítajte viac

Pozvánka na 4. zasadnutie OZ 20.2.2019

2019-02-14 15:04:02

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční ako mimoriadne zasadnutie dňa: 20.02.2019 (streda) o 17:30 hod. v kancelárii starostky obce na obecnom úrade v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

Detský fašiangový karneval

2019-02-14 14:06:42

Milé deti, pozývame Vás na detský fašiangový karneval do kultúrneho domu, ktorý bude v sobotu 2.marca 2019 o 17:00 hod.

Čítajte viac

Obecná fašiangová zabíjačka

2019-02-14 14:01:54

Obec Ivanka pri Nitre a Komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže Vás srdečne pozýva na Obecnú fašiangovú zabíjačku, ktorá bude v sobotu 2. marca 2019 v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019