Mhd

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre

Za poslancov obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre boli vo voľbách do orgánov samosprávy v roku 2018 zvolení:

V komunálnych voľbách v roku 2018 boli zvolení títo poslanci:

Stanislav  K U R E K

Mgr.Alena Č E R N Í K O V Á

Ing.Alena Č I Č O V Á

Mgr.Marta H O R N Í K O V Á

Mária  B A L Á Ž O V Á

Mgr.Viera K U B I S O V Á

Mgr.Stanislav  ZÁ B O J N Í K

Ing.Anton Z E L E N A J , PhD.

Ing.Anton Z A Ť K O

 

Rozdelenie poslancov Obecného zastupiteľstva do obvodov v Ivanke pri Nitre vo volebnom období 2018-2022 nasledovne:

 

Ulica                                                              Zodpovedný poslanec

Myrtina ulica

Konopárenská ulica

Urbárska ulica                                                Ing.Anton Zaťko

Novozámocká ul.                                           Mgr.Marta Horníková

Hornocintorínska ulica

Ábelova ulica

Horná ulica

Ulica Mateja Tučku                                       Ing.Anton Zelenaj, PhD

Na Pílu

Na Stanicu

Ulica Západná

Ulica Južná

Ulica Východná                                            Mgr.Viera Kubisová

Krakovská ulica (okrem bytoviek)

Mojmírovská ulica

Ulica Pri parku                                               Ing.Alena Čičová

Orolská ulica

Nosákova ulica

Ulica Pri Tehelni                                            Mgr.Alena Černíková

Beňadikova ulica

Krakovská ulica-len bytovky

Bárdyho ulica                                                Stanislav Kurek

Konečná ulica

Vinohradská ulica     

Luk                                                                Mária Balážová

Na Štrkovisko

Gergelova ulica                                              Mgr.Stanislav Zábojník

 

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Veľkonočné prianie

2019-04-17 18:02:55

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov v kruhu najbližších Vám želá starostka obce a kolektív obecného úradu v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

Brigáda v obecnom parku II.kolo

2019-04-17 17:32:21

Pokračovanie jarného upratovania parku je tu!!! Druhé kolo brigády v obecnom parku sa uskutoční v sobotu 27.4.2019 od 8:00 do 14:00 hod. O pitný režim a občerstvenie sa postaráme. Príďte pomôcť dobrej veci! Tešíme sa na vás ????????????

Čítajte viac

Stavanie mája

2019-04-17 17:30:57

Srdečne Vás pozývame na tradičné podujatie STAVANIE MÁJA, ktoré sa uskutoční v utorok 30.apríla 2019 o 17:00 hod. Sprievod bude prechádzať z námestia pri kostole sv.Martina až pred kultúrny dom. Tešíme sa na Vás

Čítajte viac

MUDr.Ludašová - dovolenka

2019-04-15 14:19:43

Oznamujeme občanom, že obvodná ambulancia MUDr.Jarmily Ludašovej bude v dňoch 23.4.2019 - 30.4.2019 z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zatvorená. Zastupuje MUDr.Holec na ZS v Branči 037/6565 196

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019