Mhd

OZNAM

 

VYZÝVAME  NÁJOMCOV HROBOVÝCH MIEST, KTORÍ EŠTE NEMAJÚ UZATVORENÚ ZMLUVU O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA, ABY TAK UROBILI ČO NAJSKôR NA OBECNOM ÚRADE !!! 
 
Prineste si so sebou preukaz totožnosti, prípadne aj posledný doklad o úhrade nájmu. 
 

Neprehliadnite aj:

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2018

2018-01-16 07:44:46

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1. polrok 2018 zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac

Konanie podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme

2018-01-12 07:48:55

Konanie podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme

Čítajte viac

Správne poplatky od 1.1.2018

2018-01-09 08:00:33

Správne poplatky od 1.1.2018 zverejnené na úradnej tabuli obce

Čítajte viac

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

2017-12-14 15:55:29

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe bolo zverejnené na úradnej tabuli

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018