Mhd

Verejné obstarávanie

Zverejňovacia povinnosť sa týka všetkých zákaziek, pri ktorých je predpokladaná hodnota vyššia ako 1 000 €.

Príprava územia miestna komunikácia Urbárska, Ivanka pri Nitre

predpokladaná cena práce: cca 83 806,56€

začiatok vykonávania prác: 25.04.2016

 

Vybudovanie chodníka v Ivanke pri Nitre (Novozámocká ulica)

predpokladaná cena práce: cca 31 000,-€

začiatok vykonávania prác: 12.11.2015

 

Kamerový systém pre obec Ivanka pri Nitre - pokračovanie

predpokladaná cena práce: cca 9 000,-€

začiatok vykonávania prác: 03.11.2015

 

Vybudovanie chodníka v Ivanke pri Nitre (od Ábelovej ulici po Hornú ulicu)

predpokladaná cena práce: cca 20 000,-€

začiatok vykonávania prác: 3.8.2015

 

Výmena podlahovej krytiny - Telocvičňa ZŠ

predpokladaná cena práce: cca 2 800,-€

začiatok vykonávania prác: 26.9.2014

 

Vybudovanie chodníka v Ivanke pri Nitre

predpokladaná cena práce: cca 12 000,-€

začiatok vykonávania prác: 24.8.2014

 

Zateplenie fasády ZŠ v Ivanke pri Nitre

predpokladaná cena práce: cca 27 000,-€

začiatok vykonávania prác: 4.5.2014

 

Detské ihriská - Myrtina ulica a Luk, Ivanka pri Nitre

predpokladaná cena práce: cca 12 000,-€

začiatok vykonávania prác: 23.3.2014

 

Kamerový systém pre obec Ivanka pri Nitre

predpokladaná cena práce: cca 5 500,-€

začiatok vykonávania prác: 11.12.2013

 

Havarijný stav - Telocvičňa ZŠ - oprava sociálnych zariadení

predpokladaná cena práce: cca 23 000,-€

začiatok vykonávania prác: 10.12.2013

 

Havarijný stav - Telocvičňa ZŠ - oprava ústredného kúrenia

predpokladaná cena práce: cca 6 000,-€

začiatok vykonávania prác: 10.12.2013

 

Občerstvenie na kultúrnospoločenskú akciu: Posedenie pre seniorov (pri príležitosti mesiaca úcty k starším)

predpokladaná cena: cca 1 500,-€

dátum akcie: 24.10.2013

 

Havarijný stav - Telocvičňa ZŠ - výmena okien a rekonštrukcia sociálneho zariadenia

predpokladaná cena práce: cca 32 000,-€

začiatok vykonávania prác: 11.10.2013

 

Rekonštrukcia Kuchynky v Materskej škole Roháčik

predpokladaná cena práce: cca 3 000,-€

začiatok vykonávania prác: 23.8.2013

 

Sanácia budovy bývalého CO skladu v areáli MŠ

predpokladaná cena práce: cca 14 700,-€

začiatok vykonávania prác: 7.8.2013

 

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

6.zasadnutie OZ

2019-05-23 12:16:34

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční ako mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa:24.05.2019 (piatok) o 18:00 hod. v kancelárii starostky obce na obecnom úrade v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

OLDIES PARTY

2019-05-07 17:45:14

Pozývame Vás na OLDIES PARTY, ktorá sa uskutoční 8.6.2019 od 18:00 v miestnom parku

Čítajte viac

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

2019-03-06 16:57:24

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

Čítajte viac

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre

2019-03-06 16:36:46

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 6.3.2019

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019