Mhd

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

V obci Ivanka pri Nitre sa nachádzajú dva cintoríny:

Cintorín Ivanka je umiestnený pri farskom kostole sv. Martina, jeho rozloha je 18 155 m2. Počet hrobových miest 845.
Cintorín Gergeľová je umiestnený pri farskom kostole sv. Benedikta, jeho rozloha je 7 790 m2. Počet hrobových miest je 406.
Prenajímateľom hrobového miesta na oboch cintorínoch je obec Ivanka pri Nitre. Nájomcom hrobového miesta je príbuzní zomrelého, alebo dedič zomrelého.

Obec oznamuje nájomcom hrobového miesta, že v zmysle zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. sú nájomci povinní uzatvoriť nájomné zmluvy na hrobové miesta s prenajímateľom.


V súčasnosti sa vytvára nová elektronická evidencia hrobových miest na základe ktorej sa na obecnom úrade uzatvárajú zmluvy na nájom hrobového miesta, kontroluje sa výber poplatkov za nájom hrobových miest. 
Postupne budú na cintorínoch označené poradovým číslom všetky hrobové miesta, s upozornením budú vyznačené hrobové miesta za ktoré nie je doposiaľ nájom zaplatený, alebo tie, na ktoré doposiaľ nie je uzatvorená nájomná zmluva. 
 

Mgr.Martina PŇAČEKOVÁ

evidencia zmlúv na hrobové miesta, povolenie vstupu na cintorín, povolenie na pochovanie

Kontakt:

tel.: 037/ 6564 582 klapka 13

e-mail: pnacekova@ivankaprinitre.sk

úradné hodiny: 
Pondelok       8:00 - 11:30, 12.30 - 14:30
Utorok           8:00 - 11:30
Streda           8:00 - 11:30, 12.30 - 16:30
Štvrtok          nestránkový deň
Piatok            8:00 - 11:30
 
 

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Oznam - webová stránka obce

2019-01-11 12:34:08

Oznamujeme občanom, že práve prebieha výber dodávateľa novej webovej stránky obce. Z uvedených dôvodov sa budú všetky zákonom stanovené a povinne zverejňované informácie umiestňovať až po spustení novej webovej stránky obce.

Čítajte viac

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2019

2018-12-21 12:19:00

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2019 je zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1.polrok 2019

2018-11-28 17:08:36

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1. polrok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 28.11.2018

Čítajte viac

Oznam pre majiteľov psov

2018-11-26 13:26:02

Oznam pre vlastníkov psov o zabezpečení trvalého označenia psov čipom bol zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019