Mhd

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

V obci Ivanka pri Nitre sa nachádzajú dva cintoríny:

Cintorín Ivanka je umiestnený pri farskom kostole sv. Martina, jeho rozloha je 18 155 m2. Počet hrobových miest 845.
Cintorín Gergeľová je umiestnený pri farskom kostole sv. Benedikta, jeho rozloha je 7 790 m2. Počet hrobových miest je 406.
Prenajímateľom hrobového miesta na oboch cintorínoch je obec Ivanka pri Nitre. Nájomcom hrobového miesta je príbuzní zomrelého, alebo dedič zomrelého.

Obec oznamuje nájomcom hrobového miesta, že v zmysle zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. sú nájomci povinní uzatvoriť nájomné zmluvy na hrobové miesta s prenajímateľom.


V súčasnosti sa vytvára nová elektronická evidencia hrobových miest na základe ktorej sa na obecnom úrade uzatvárajú zmluvy na nájom hrobového miesta, kontroluje sa výber poplatkov za nájom hrobových miest. 
Postupne budú na cintorínoch označené poradovým číslom všetky hrobové miesta, s upozornením budú vyznačené hrobové miesta za ktoré nie je doposiaľ nájom zaplatený, alebo tie, na ktoré doposiaľ nie je uzatvorená nájomná zmluva. 
 

Mgr.Martina PŇAČEKOVÁ

evidencia zmlúv na hrobové miesta, povolenie vstupu na cintorín, povolenie na pochovanie

Kontakt:

tel.: 037/ 6564 582 klapka 13

e-mail: pnacekova@ivankaprinitre.sk

úradné hodiny: 
Pondelok       8:00 - 11:30, 12.30 - 14:30
Utorok           8:00 - 11:30
Streda           8:00 - 11:30, 12.30 - 16:30
Štvrtok          nestránkový deň
Piatok            8:00 - 11:30
 
 

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

6.zasadnutie OZ

2019-05-23 12:16:34

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční ako mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa:24.05.2019 (piatok) o 18:00 hod. v kancelárii starostky obce na obecnom úrade v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

OLDIES PARTY

2019-05-07 17:45:14

Pozývame Vás na OLDIES PARTY, ktorá sa uskutoční 8.6.2019 od 18:00 v miestnom parku

Čítajte viac

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

2019-03-06 16:57:24

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

Čítajte viac

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre

2019-03-06 16:36:46

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 6.3.2019

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019